อีเมล์ของคุณ

ออกซิเจน concentrator สำหรับโอโซน:

การใช้ออกซิเจนจะระบุด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงก๊าซป้อนสำหรับเครื่องกำเนิดโอโซน โอโซนเป็นสารออกซิไดซ์และฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านการบำบัดน้ำ การใช้ออกซิเจนหรืออากาศแทนสารเคมีจะมีสีเขียวมากขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดออกซิเจน เมื่อเทียบกับระบบออกซิเจนเหลวหัวฉีดออกซิเจนอาจให้ความน่าเชื่อถือและเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้นสำหรับระบบสร้างโอโซนขนาดเล็ก